Våra fonder

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning.

Nedan följer en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 5-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 107.92 2023-06-05
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 106.62 2023-06-05
Apikal Fastighetspartner II AB 87.81 2023-03-31
Catella Fastighetsfond Systematisk A 80.99 2023-06-05
Catella Fastighetsfond Systematisk C 65.19 2023-06-05
Catella Fastighetsfond Systematisk Select A 94.28 2023-05-08
Catella Fastighetsfond Systematisk Select D 94.28 2023-05-08
Chelonia Market Neutral A 101.16 2023-01-31
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar 135.29 2023-06-05
Dynamisk Allokering Global 156.24 2023-06-05
Dynamisk Allokering Ränta 102.84 2023-06-05
Dynamisk Allokering Sverige 181.35 2023-06-05
FE Select A 132.47 2023-01-31
FE Småbolag Sverige A 110.17 2023-06-07
FE Småbolag Sverige B 111.58 2023-06-07
FondNavigator 0-100 Balanserad 180.25 2023-06-05
FondNavigator 0-100 Defensiv 102.21 2023-06-05
FondNavigator 0-100 Offensiv 100.59 2023-06-05
Global Assets Dynamic C 94.04 2023-06-05
Havsfonden A 103.70 2023-06-05
Havsfonden B 103.27 2023-06-05
Investtech Invest A 109.33 2023-06-05
Investtech Invest B 108.48 2023-06-05
Investtech Invest D 104.08 2023-06-05
Norquant Multi Asset A 134.57 2023-06-05
Norquant Multi Asset D 123.48 2023-06-05
Penser Dynamic Allocation 1 314.82 2023-06-05
Penser Sustainable Impact A 180.52 2023-06-05
Penser Sustainable Impact B 115.75 2023-06-05
Penser Sustainable Impact C 116.91 2023-06-05
Penser Sustainable Impact D 118.58 2023-06-05
Penser Yield A 87.80 2023-01-30
Penser Yield B 75.50 2023-01-30
Pensum Global Energy A 102.11 2023-06-05
Pensum Global Energy F 102.34 2023-06-05
Pensum Global Opportunities A 83.44 2023-06-05
Pensum Global Opportunities C 72.65 2023-06-05
Placerum Balanserad A 178.96 2023-06-05
Placerum Balanserad B 167.97 2023-06-05
Placerum Dynamisk A 238.56 2023-06-05
Placerum Dynamisk B 223.27 2023-06-05
Placerum Optimera 119.10 2023-06-05
Placerum Polar A 110.97 2023-06-05
Placerum Polar B 110.06 2023-06-05
PLUS Allabolag Sverige Index 132.03 2023-06-05
PLUS Fastigheter Sverige Index 58.11 2023-06-05
PLUS Hälsovård Sverige Index 67.96 2023-06-05
PLUS Mikrobolag Sverige Index 147.39 2023-06-05
PLUS Småbolag Sverige Index 176.44 2023-06-05
PLUS Teknologi Sverige Index 68.70 2023-06-05
Spiltan Mortgage Fund AB 996.00 2023-03-31
Uequity One AB 69.00 2023-03-31
Zenith Group Real Estate I AB 141.90 2022-12-31
Zenith Group Venture Capital I AB 60.00 2022-12-31

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save