Våra fonder

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning.

Nedan följer en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 5-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 122.53 2024-05-28
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 123.04 2024-05-28
Apikal Fastighetspartner II AB 12.43 2024-05-17
Catella Fastighetsfond Systematisk A 104.29 2024-05-28
Catella Fastighetsfond Systematisk C 84.36 2024-05-28
Catella Fastighetsfond Systematisk Select A 119.13 2024-04-30
Catella Fastighetsfond Systematisk Select D 119.66 2024-04-30
Chelonia Market Neutral A 107.03 2024-04-30
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar A 153.05 2024-05-28
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar B 0.00
Dynamisk Allokering Global A 179.69 2024-05-28
Dynamisk Allokering Global B 0.00
Dynamisk Allokering Ränta 108.68 2024-05-28
Dynamisk Allokering Sverige A 213.91 2024-05-28
Dynamisk Allokering Sverige B 100.76 2023-12-04
FE Select A 152.63 2024-04-30
FE Småbolag Sverige A 125.53 2024-05-29
FE Småbolag Sverige B 127.66 2024-05-29
FondNavigator 0-100 Balanserad 213.14 2024-05-28
FondNavigator 0-100 Defensiv 115.66 2024-05-28
FondNavigator 0-100 Offensiv 112.24 2024-05-28
FR Compounder Core Dynamic A 113.15 2024-05-28
FR Compounder Core Dynamic B 113.31 2024-05-28
FR Compounder Core Dynamic C 113.82 2024-05-28
FR Compounder Core Dynamic D 113.91 2024-05-28
FR Compounder Feeder (EUR) B 11.54 2024-05-28
FR Compounder Feeder (EUR) C 10.60 2024-05-28
FR Compounder Feeder (SEK) B 106.19 2024-05-28
FR Compounder Feeder (SEK) C 117.49 2024-05-28
FR Compounder Feeder (SEK) E 119.48 2024-05-28
FR Compounder Feeder (USD) B 0.00
FR Compounder Feeder (USD) C 0.00
FR Short Duration Bond Fund A 0.00
FR Short Duration Bond Fund B 0.00
FR Short Duration Bond Fund C 0.00
FR Short Duration Bond Fund D 101.19 2024-05-28
FR Short Duration Bond Fund E 105.04 2024-05-28
Havsfonden A 118.81 2024-05-28
Havsfonden B 117.39 2024-05-28
Investtech Invest A 133.76 2024-05-28
Investtech Invest B 132.59 2024-05-28
Investtech Invest D 129.47 2024-05-28
Mercurius Credit Fund A 108.50 2024-04-30
Mercurius Credit Fund B 105.28 2024-04-30
Norquant Multi Asset A 142.59 2024-05-28
Norquant Multi Asset D 133.80 2024-05-28
Pensum Global Energy A 126.66 2024-05-28
Pensum Global Energy C 109.19 2024-05-28
Pensum Global Energy F 127.48 2024-05-28
Pensum Global Energy H 0.00
Pensum Global Opportunities A 94.98 2024-05-28
Pensum Global Opportunities C 82.10 2024-05-28
Pensum Global Opportunities E 0.00
Pensum Norge A 120.14 2024-05-28
Pensum Norge B 100.00 2023-11-22
Pensum Norge C 113.19 2024-05-28
Pensum Norge D 120.42 2024-05-28
Pensum Norge E 100.00 2023-11-22
Pensum Norge F 126.68 2024-04-08
Placerum Balanserad A 202.89 2024-05-28
Placerum Balanserad B 189.41 2024-05-28
Placerum Dynamisk A 276.71 2024-05-28
Placerum Dynamisk B 257.46 2024-05-28
Placerum Optimera A 115.23 2022-09-23
Placerum Polar A 132.96 2024-05-28
Placerum Polar B 130.96 2024-05-28
PLUS Allabolag Sverige Index 158.10 2024-05-28
PLUS Fastigheter Sverige Index 74.92 2024-05-28
PLUS Hälsovård Sverige Index 76.51 2024-05-28
PLUS Mikrobolag Sverige Index 161.69 2024-05-28
PLUS Småbolag Sverige Index 208.07 2024-05-28
PLUS Teknologi Sverige Index 72.33 2024-05-28
Uequity One AB 75.82 2024-03-31
Zenith Group Venture Capital I AB 63.99 2023-06-30

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save