Våra fonder

I samarbete med våra samarbetspartners erbjuder vi ett stort antal fonder med olika risknivå och inriktning.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning. Här finner du en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 104.23 2022-08-17
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 108.77 2022-08-17
Apikal Fastighetspartner II AB 86,25 2022-03-31
Catella Fastighetsfond Systematisk A 100.37 2022-08-17
Catella Fastighetsfond Systematisk C 80.483 2022-08-17
Chelonia Market Neutral A 106.83 2022-05-31
Chelonia Market Neutral B 0.00 2022-05-31
Consensus Global Select A 122.65 2022-07-29
Consensus Global Select B 120.31 2022-07-29
Consensus Global Select C 112.55 2022-07-29
Consensus Global Select D 114.12 2022-07-29
Consensus Lighthouse Asset A 103,05 2022-04-25
Consensus Lighthouse Asset B 107,42 2022-04-25
Consensus Lighthouse Asset C 104,72 2022-02-14
Consensus Småbolag A 259.02 2022-08-18
Consensus Småbolag B 266.68 2022-08-18
Consensus Småbolag C 231.61 2022-08-18
Consensus Småbolag D 240.51 2022-08-18
Consensus Sverige Select A 181.41 2022-08-18
Consensus Sverige Select B 93.289 2022-08-18
Consensus Sverige Select C 166.47 2022-08-18
Consensus Sverige Select D 168.95 2022-08-18
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar 134.56 2022-08-17
Dynamisk Allokering Global 146.81 2022-08-17
Dynamisk Allokering Ränta 102.24 2022-08-17
Dynamisk Allokering Sverige 160.23 2022-08-17
FE Select A 141.43 2022-07-29
FE Småbolag Sverige A 118.11 2022-08-18
FE Småbolag Sverige B 119.15 2022-08-18
FondNavigator 0-100 Balanserad 166.86 2022-08-17
FondNavigator 0-100 Defensiv 99.711 2022-08-17
FondNavigator 0-100 Offensiv 98.504 2022-08-17
IA A 105.02 2022-06-23
IA B 94.811 2022-06-23
IA D 104.16 2022-06-23
Investtech Invest A 106.91 2022-08-17
Investtech Invest B 106.16 2022-08-17
Investtech Invest D 111.20 2022-08-17
Norquant ESG A 93.167 2022-08-17
Norquant ESG D 99.627 2022-08-17
Norquant ESG F 93.507 2022-08-17
Norquant Multi Asset A 121.40 2022-08-17
Norquant Multi Asset D 121.12 2022-08-17
OQAM – ia A 109,14 2022-07-05
OQAM – ia B 97,55 2022-07-05
OQAM – ia C 0,00 2022-01-31
OQAM – ia D 108,21 2022-07-05
Penser Dynamic Allocation 1271.4 2022-08-17
Penser Sustainable Impact A 186.98 2022-08-17
Penser Sustainable Impact B 119.36 2022-08-17
Penser Sustainable Impact C 120.13 2022-08-17
Penser Sustainable Impact D 121.32 2022-08-17
Penser Yield A 98,06 2022-04-25
Penser Yield B 87,56 2022-04-25
Pensum Global Opportunities A 94.506 2022-08-17
Pensum Global Opportunities C 82.783 2022-08-17
Pensum Global Opportunities D
Placerum Balanserad A 172.86 2022-08-16
Placerum Balanserad B 162.97 2022-08-16
Placerum Dynamisk A 225.77 2022-08-16
Placerum Dynamisk B 212.32 2022-08-16
Placerum Optimera 115.55 2022-08-16
Placerum Polar A 101.95 2022-08-16
Placerum Polar B 101.63 2022-08-16
PLUS Allabolag Sverige Index 122.15 2022-08-17
PLUS Fastigheter Sverige Index 71.559 2022-08-17
PLUS Hälsovård Sverige Index 69.896 2022-08-17
PLUS Mikrobolag Sverige Index 192.63 2022-08-17
PLUS Småbolag Sverige Index 175.67 2022-08-17
PLUS Teknologi Sverige Index 77.662 2022-08-17
Uequity One AB 106,06 2022-03-31
ZenReEstI AB 127,30 2021-12-31
ZenVCI AB 96,50 2021-12-31

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara