Våra fonder

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning.

Nedan följer en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 5-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 98.99 2023-03-20
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 99.57 2023-03-20
Apikal Fastighetspartner II AB 88.06 2022-12-31
Catella Fastighetsfond Systematisk A 82.16 2023-03-20
Catella Fastighetsfond Systematisk C 66.07 2023-03-20
Catella Fastighetsfond Systematisk Select A 0.00
Catella Fastighetsfond Systematisk Select D 0.00
Chelonia Market Neutral A 101.16 2023-01-31
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar 124.60 2023-03-20
Dynamisk Allokering Global 140.24 2023-03-20
Dynamisk Allokering Ränta 104.06 2023-03-20
Dynamisk Allokering Sverige 165.98 2023-03-20
FE Select A 132.47 2023-01-31
FE Småbolag Sverige A 107.64 2023-03-20
FE Småbolag Sverige B 108.90 2023-03-20
FondNavigator 0-100 Balanserad 164.01 2023-03-20
FondNavigator 0-100 Defensiv 97.17 2023-03-20
FondNavigator 0-100 Offensiv 95.58 2023-03-20
Global Assets Dynamic C 92.09 2023-03-20
Havsfonden A 98.31 2023-03-20
Havsfonden B 98.07 2023-03-20
Investtech Invest A 108.39 2023-03-20
Investtech Invest B 107.57 2023-03-20
Investtech Invest D 102.26 2023-03-20
Norquant ESG A 103.71 2023-03-20
Norquant ESG D 100.94 2023-03-20
Norquant ESG F 104.39 2023-03-20
Norquant Multi Asset A 125.04 2023-03-20
Norquant Multi Asset D 113.56 2023-03-20
Penser Dynamic Allocation 1 204.92 2023-03-20
Penser Sustainable Impact A 166.03 2023-03-20
Penser Sustainable Impact B 106.33 2023-03-20
Penser Sustainable Impact C 107.30 2023-03-20
Penser Sustainable Impact D 108.71 2023-03-20
Penser Yield A 87.80 2023-01-30
Penser Yield B 75.50 2023-01-30
Pensum Global Energy A 102.23 2023-03-20
Pensum Global Energy F 102.35 2023-03-20
Pensum Global Opportunities A 93.27 2023-03-20
Pensum Global Opportunities C 81.34 2023-03-20
Placerum Balanserad A 171.08 2023-03-20
Placerum Balanserad B 160.76 2023-03-20
Placerum Dynamisk A 221.03 2023-03-20
Placerum Dynamisk B 207.13 2023-03-20
Placerum Optimera 117.06 2023-03-20
Placerum Polar A 98.41 2023-03-20
Placerum Polar B 97.68 2023-03-20
PLUS Allabolag Sverige Index 121.46 2023-03-20
PLUS Fastigheter Sverige Index 59.60 2023-03-20
PLUS Hälsovård Sverige Index 61.37 2023-03-20
PLUS Mikrobolag Sverige Index 161.62 2023-03-20
PLUS Småbolag Sverige Index 168.62 2023-03-20
PLUS Teknologi Sverige Index 71.13 2023-03-20
Spiltan Mortgage Fund AB 1 000 000.00 2022-12-21
Uequity One AB 58.00 2022-12-31
Zenith Group Real Estate I AB 141.00 2022-12-31
Zenith Group Venture Capital I AB 60.00 2022-12-31

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save