Våra fonder

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning.

Nedan följer en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 101.60 2022-12-06
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 103.75 2022-12-06
Apikal Fastighetspartner II AB 86.25 2022-03-31
Catella Fastighetsfond Systematisk A 88.25 2022-12-06
Catella Fastighetsfond Systematisk C 70.86 2022-12-06
Chelonia Market Neutral A 105.37 2022-08-31
Consensus Global Select A 132.23 2022-11-30
Consensus Global Select B 129.88 2022-11-30
Consensus Global Select C 121.34 2022-11-30
Consensus Global Select D 123.19 2022-11-30
Consensus Lighthouse Asset A 103.83 2022-12-05
Consensus Lighthouse Asset B 108.36 2022-12-05
Consensus Lighthouse Asset C 102.47 2022-10-24
Consensus Småbolag A 215.40 2022-12-06
Consensus Småbolag B 222.10 2022-12-06
Consensus Småbolag C 192.61 2022-12-06
Consensus Småbolag D 200.31 2022-12-06
Consensus Sverige Select A 163.48 2022-12-06
Consensus Sverige Select B 84.17 2022-12-06
Consensus Sverige Select C 150.02 2022-12-06
Consensus Sverige Select D 152.44 2022-12-06
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar 127.45 2022-12-06
Dynamisk Allokering Global 140.98 2022-12-06
Dynamisk Allokering Ränta 99.77 2022-12-06
Dynamisk Allokering Sverige 165.93 2022-12-06
FE Select A 136.87 2022-08-31
FE Småbolag Sverige A 109.84 2022-12-06
FE Småbolag Sverige B 110.97 2022-12-06
FondNavigator 0-100 Balanserad 165.87 2022-12-06
FondNavigator 0-100 Defensiv 98.90 2022-12-06
FondNavigator 0-100 Offensiv 95.71 2022-12-06
Global Assets Dynamic C 95.34 2022-12-06
Havsfonden A 99.26 2022-12-06
Havsfonden B 99.25 2022-12-06
IA A 103.59 2022-08-31
IA B 92.58 2022-08-31
IA D 102.61 2022-08-31
Investtech Invest A 107.13 2022-12-06
Investtech Invest B 106.35 2022-12-06
Investtech Invest D 108.03 2022-12-06
Norquant ESG A 94.29 2022-12-06
Norquant ESG D 97.94 2022-12-06
Norquant ESG F 94.78 2022-12-06
Norquant Multi Asset A 118.28 2022-12-06
Norquant Multi Asset D 114.63 2022-12-06
Penser Dynamic Allocation 1199.7 2022-12-06
Penser Sustainable Impact A 176.07 2022-12-06
Penser Sustainable Impact B 112.59 2022-12-06
Penser Sustainable Impact C 113.47 2022-12-06
Penser Sustainable Impact D 114.78 2022-12-06
Penser Yield A 93.78 2022-10-10
Penser Yield B 81.67 2022-10-10
Pensum Global Energy A
Pensum Global Energy F
Pensum Global Opportunities A 98.46 2022-12-06
Pensum Global Opportunities C 86.05 2022-12-06
Placerum Balanserad A 169.43 2022-12-06
Placerum Balanserad B 159.46 2022-12-06
Placerum Dynamisk A 219.29 2022-12-06
Placerum Dynamisk B 205.85 2022-12-06
Placerum Optimera 115.02 2022-12-06
Placerum Polar A 98.43 2022-12-06
Placerum Polar B 97.90 2022-12-06
PLUS Allabolag Sverige Index 121.67 2022-12-06
PLUS Fastigheter Sverige Index 64.18 2022-12-06
PLUS Hälsovård Sverige Index 64.31 2022-12-06
PLUS Mikrobolag Sverige Index 165.48 2022-12-06
PLUS Småbolag Sverige Index 167.37 2022-12-06
PLUS Teknologi Sverige Index 70.76 2022-12-06
Uequity One AB 84,20 2022-09-30
Zenith Real Estate I AB 127.30 2021-12-31
Zenith Venture Capital I AB 96.50 2021-12-31

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara