Distributörer

FCG Fonder har väletablerade samarbeten med olika plattformar och distributörer. Vi arbetar även kontinuerligt med att utveckla befintliga och nya affärsrelationer.

Distributörer

FCG Fonder arbetar löpande med att etablera nya samarbeten med distributörer som banker, försäkringsbolag, fristående handelsplattformar och rådgivare.

Saknar du någon av våra fonder hos din sparleverantör? Kontakta oss gärna så lovar vi att göra vårt yttersta för att hjälpa dig.

Allfunds

Fondbolag och distributörer över hela världen, från branschledare till lokala aktörer, använder Allfunds som sin fonddistributionsplattform. >>

Alpcot

Ett svenskt fintech-bolag med en egenutvecklad digital plattform (rabatterat fondtorg, aktiehandel och beslutsstöd) för privatekonomi. >>

Avanza

En svensk bank som erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och beslutsunderlag till konkurrenskraftiga priser. >>

BIL

Luxemburgs äldsta multi-business bank, grundad 1856, som erbjuder olika typer av treasury- och finansmarknadstjänster. >>

Carnegie

En svensk finanskoncern, grundad 1803, med verksamhet inom värdepappersförmedling, investment banking och private banking. >>

Clearstream

Internationell värdepapperscentral baserad i Luxemburg som erbjuder efterhandelsinfrastruktur och tjänster för den internationella marknaden. >>

Coeli

Vänder sig till privatpersoner, företag och professionella investerare med drivkraft att skapa bästa möjliga förutsättningar för investeringar. >>

Credit Suisse

Global investeringsbank med bas i Schweiz. Bygger bestående värde genom att betjäna kunder med omsorg och entreprenörsanda. >>

Danske Bank

En bankutmanare med tekniska och digitala styrkor, kombinerat med lokal och nordisk kompetens, som skapar värde för sina kunder. >>

DNB

En ledande nordisk aktör och Norges största finanskoncern, med bred internationell närvaro, verksam inom bank, finans och försäkring. >>

Erik Penser

Erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Fokuserar på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. >>

Euroclear

Global leverantör av Financial Market Infrastructure som erbjuder tjänster inom settlement, tillgångsservice och säkerhetshantering. >>

Folksam

Svenskt försäkringsbolag med mål att skapa trygghet för kunden i livets alla skeden. Verksamt inom försäkringar och pensionssparande. >>

Fondab

Tillhandahåller IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel, betalningsflöden, depå- och slutkundshantering. >>

Fondo

Kombinerar finans, teknik och marknadsföring genom sin egenutvecklade plattform. Fonder till lägsta möjliga kostnad. >>

Fund Channel

Sammankopplar banker, försäkringsbolag och multi-förvaltare med det bredaste urvalet av kapitalförvaltare och fonder. >>

Futur Pension

Svenskt försäkringsbolag med helhetslösningar inom tjänstepensioner, kapitalförsäkring, privata pensioner & livförsäkringar. >>

Garantum

Erbjuder individanpassad rådgivning som ger tillgång till ett komplett premiumutbud av kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga sparprodukter. >>

Handelsbanken

Stark och stabil svensk bank med nära och förtroendefulla kundrelationer. Fokus på nöjdare kunder och lägre kostnader än sina konkurrenter. >>

Ifsam

Fristående B2B-fondhandels plattform som genom personlig rådgivning erbjuder en 360°-tjänst för tredjepartsfonder. >>

Investec

Tillhandahåller Private Banking och Wealth & Investment-tjänster för att skapa och förvalta kundernas förmögenheter. >>

Julius Bär

Långsiktigt förmögenhetsförvaltare med bas i Schweiz. Fokus på rådgivning till sofistikerade förmögenhetsägare. >>

Leonteq

Oberoende expert som erbjuder strukturerade investeringsprodukter samt långsiktiga spar- och ”drawdown” lösningar. >>

Länsförsäkringar

Består av 23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Bedriver viss sakförsäkringsaffär samt affär inom bank, liv och fondliv. >>

Mangold

Genom bred kompetens erbjuds finansiella tjänster, investment banking och private banking, till företag, institutioner och privatpersoner. >>

Max Matthiessen

Finansiell rådgivare som hjälper företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut som rör pensioner, försäkringar och placeringar. >>

MFEX

Global fondplattform, som erbjuder en komplett och modern lösning för fondhandel, fonddistributionstjänster, datalösningar och DD m m. >>

Movestic

Erbjuder personligt anpassade lösningar inom tjänstepension, privat sparande och försäkring för livet och hälsan. >>

Natixis

Fransk företags- och investeringsbank som maximerar kundupplevelsen globalt genom transformativa finansiella lösningar. >>

Nordea

Nordisk bank- och finanskoncern med bas i Finland. Erbjuder rådgivning och lösningar för både privatpersoner och företag. >>

Nordnet

Ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanas traditionella strukturer. >>

Pareto Securities

Fullservice-investmentbank (aktie-och obligationsmäkleri samt rådgivning) med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. >>

Pensionsmyndigheten

Analyserar och informerar om pensioner samt administrerar och utbetalar den allmänna pensionen i Sverige. >>

SAVR

Svensk fondrebell etablerad 2016 som utmanar storbankernas affärsmodell när det gäller fondhandel. Erbjuder fonder upp till halva avgiften. >>

Sbanken

Norges första renodlade nätbank etablerad 2000. Erbjuder prisvärda lösningar inom bank, fond- och aktiehandel samt finansiering. >>

SEB

Nordeuropeisk finanskoncern med mål att tillhandahålla service i världsklass genom innovation, entreprenörskap och ett internationellt perspektiv. >>

Sbanken

Norges första renodlade nätbank etablerad 2000. Erbjuder prisvärda lösningar inom bank, fond- och aktiehandel samt finansiering. >>

SEB

Nordeuropeisk finanskoncern med mål att tillhandahålla service i världsklass genom innovation, entreprenörskap och ett internationellt perspektiv. >>

SIP Nordic

Arrangör/distributör av kapitalskyddade och öppna placeringsprodukter (privatpersoner, företag och institutioner). >>

Skagen

En del av Storebrand Asset Management. Erbjuder egna aktivt förvaltade värdebaserade fonder och ett urval av externa fonder. >>

Skandia

En kundstyrd finanskoncern med livbolag, fondförsäkringsbolag och bank med tjänster för sparande, trygghet och hälsa. >>

Sparbanken Syd

Sveriges äldsta sparbank och dessutom den enda helt självständiga. Erbjuder ett komplett produktutbud på ett personligt sätt. >>

SPP

En del av norska Storebrand och en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar med fokus på hållbarhet. >>

Strivo

Erbjuder en modern depåtjänst och ett av marknadens bredaste utbud av finansiella produkter och tjänster i samarbete med externa rådgivare. >>

Swedbank

Nordisk-baltisk bankkoncern som erbjuder lån, betalningar och sparande för att förenkla vardagen för privatpersoner och företag. >>

Söderberg & Partners

En av Sveriges ledande aktörer inom förmögenhetsförvaltning som erbjuder rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner. >>

Tracs

Erbjuder kostnadseffektiva värdepapperstjänster och systemlösningar till finanssektorn i Norden. >>

UBS

Schweizisk multinationell investeringsbank och finansiellt tjänsteföretag med global närvaro och den största privatbanken i världen. >>

Wictor Family Office

Fristående Family Office som sätter kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. >>

Kontakta oss

Distributörer Distributörer
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Distributörer

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Distributörer Distributörer

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Distributörer Distributörer

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save