Havsfonden

Havsfonden förvaltas av Entropics Asset Management som är en nordisk kapitalförvaltare specialiserad på klimatrelaterade och tematiska investeringsstrategier.

Om fonden

Havsfonden är en global aktiefond som investerar i aktier i företag som bidrar till ett hållbart nyttjande av haven. Fonden håller den högsta klassificeringen av hållbarhet enligt EU:s regelverk SFDR, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som syfte. Havsfondens huvudfokus är FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Havsfondens erbjuder privatpersoner och organisationer en möjlighet att positivt påverka jordens framtid med målsättning att avkastningen ska överträffa MSCI World Index.

Fonden har andelsklasser som årligen utdelar 0,50% av fonden till utvalda Östersjöstiftelser och ideella organisationer i syfte att de ska kunna bedriva och främja forskning, utbildning, insatser och information avseende haven, Östersjön, dess ekosystem och miljö.


Förvaltare

Robert Lindblom

CEO, Partner

Meryem Savas

Portföljförvaltare

Oskar Schyberg

Portföljförvaltare

Samarbetspartner

Entropics Asset Management AB
Regeringsgatan 82
111 39 STOCKHOLM
entropics.se/havsfonden/

Valbar hos följande distributörer

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Havsfonden Havsfonden

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Havsfonden Havsfonden

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save