Catella Fastighetsfond Systematisk Select

Catella är ledande inom fastighetsinvesteringar. Målsättningen är att skapa en attraktiv/riskjusterad avkastning genom en egenutvecklad systematisk förvaltningsstrategi.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som via investeringar i aktier och aktierelaterade instrument tar exponering mot fastighetssektorn i Norden, med fokus på Sverige.

Fonden är modellstyrd och baseras på en systematisk bottom-up värdering av bolagens fastigheter samt risknivå i fastighetsportföljerna.

Förvaltare

Arvid Lindqvist

Head of Research Portfolio Manager

Samarbetspartner

Catella Property Fund Investment AB
Birger Jarlsgatan 6
114 34 STOCKHOLM
catellaproperty.com

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Catella Fastighetsfond Systematisk Select Catella Fastighetsfond Systematisk Select

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Catella Fastighetsfond Systematisk Select Catella Fastighetsfond Systematisk Select

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save