FondNavigator 0-100 Balanserad

Fondnavigator erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Visionen är att tillhandahålla en skräddarsydd och unik kapitalförvaltning med fokus på hög kvalitet och service.

Om fonden

Fonden är en allokeringsfond som investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål.

Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid,
och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 % exponerad mot tillgångsslaget aktier.

Förvaltare

Strandberg Kapitalförvaltning AB
Vävaregatan 21
222 36 LUND
strandbergkapital.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FondNavigator 0-100 Balanserad FondNavigator 0-100 Balanserad

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FondNavigator 0-100 Balanserad FondNavigator 0-100 Balanserad

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save