FE Småbolag Sverige

Svensk småbolagsförvaltning fokuserad på att investera i innovativa och snabbväxande företag inom alla sektorer som drar nytta av teman som hållbarhet, digitalisering och transformation.

Om fonden

FE Småbolag Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som via investeringar i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar tar exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Sverige.

FE Småbolag Sverige A är tillsvidare endast tillgänglig för Avanza att distribuera via sin matarfond Avanza Småbolag by Skoglund.

Episod 259 (220820) – Vi tar tempen på småbolag just nu med Fredrik Skoglund

Andelsklass B marknadsförs dock av flera olika distributörer.
I samarbete med Fondab erbjuder FE Fonder följande tjänst:

Mina sidor | Bli kund

Förvaltare

Fredrik Skoglund

Förvaltare

Mikael Löfdahl

Portfolio Manager

Samarbetspartner

FE Fonder AB
Brahegatan 20
114 37 STOCKHOLM

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FE Småbolag Sverige FE Småbolag Sverige

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FE Småbolag Sverige FE Småbolag Sverige

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save