Placerum Optimera A

Genom aktiv kapitalförvaltning, skräddarsydd kvalificerad rådgivning och hög servicenivå erbjuds förstklassiga investerings- och livförsäkringslösningar. Fokus på kundernas långsiktiga avkastning.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond som investerar i krediter utgivna av nordiska bolag och som handlas på de europeiska marknaderna.

Fonden kan investera såväl i bolag med hög kreditvärdighet (investment grade) som i bolag med lägre kreditvärdighet (high yield) och kan också investera i bolag som saknar kreditrating.

Investeringar som görs i annan valuta än svenska kronor valutasäkras.

Förvaltare

Jens Forsberg

Ansvarig förvaltare

Tomas Tiensuu

Förmögenhetsrådgivare & Förvaltare

Samarbetspartner

Placerum Kapitalförvaltning AB
Skolgatan 64C
903 29 UMEÅ
placerum.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Placerum Optimera A Placerum Optimera A

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Placerum Optimera A Placerum Optimera A

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save