FondNavigator 0-100 Defensiv

Fondnavigator erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Visionen är att tillhandahålla en skräddarsydd och unik kapitalförvaltning med fokus på hög kvalitet och service.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond med global inriktning. Riktvärdet för fondens placeringar är att ha en exponering mot aktier som är 50 procent av fondvärdet och mot räntor som är 50 procent av fondvärdet.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 25 procent MSCI ACWI Net Index (omräknat till SEK), 25 procent MSCI Sweden Net Index och 50 procent OMRX T-Bill Index.

Förvaltare

Strandberg Kapitalförvaltning AB
Vävaregatan 21
222 36 LUND
strandbergkapital.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FondNavigator 0-100 Defensiv FondNavigator 0-100 Defensiv

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FondNavigator 0-100 Defensiv FondNavigator 0-100 Defensiv

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save