Förvaltare

Förvaltare

Bland våra kunder på FCG Fonder finner du både spetsförvaltare och fondvarumärken.

Fonderna leds av människor med gedigen erfarenhet, passion och hög kunskap inom respektive specialistområde.

Noggrant urval

Ett centralt område för FCG Fonder, för att på ett framgångsrikt sätt bedriva verksamheten, är att finna lämpliga förvaltare att samarbeta med. Detta kräver en solid genomlysning där bolaget analyserar och utvärderar förvaltarna utifrån olika parametrar såsom erfarenhet och eventuella historiska resultat, intern styrning och kontroll, tekniska begränsningar samt samarbetsvilja.

Det krävs också att den utlagda verksamheten sköts på ett bra sätt. Det ställer krav, inte bara på FCG Fonders egna interna processer och rutiner, utan även på att de förvaltare som bolaget samarbetar med har adekvata interna processer och rutiner för att hantera förvaltningen.

Detta hanteras bland annat genom löpande uppföljning av den utlagda förvaltningen. Förvaltningschefen hos FCG Fonder har lång erfarenhet från fondförvaltning och svarar för bolagets beredskap om de externa uppdragstagare som bolaget anlitar via diskretionära förvaltningsmandat inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot bolaget.

Tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att emittera fastighetsobligationer (APEX) med en fast löptid som syftar till att generera en årlig avkastning på 5-7% med begränsad risk. >>

Oberoende investeringsföretag fokuserat på alternativa investeringar och tillgångsallokering. Förvaltar den nordiskt baserade aktie (lång/kort) hedgefonden, Chelonia Select. >>

Catella Property Fund Investment är ledande inom fastighetsinvesteringar. Målsättningen är att skapa en attraktiv/riskjusterad avkastning genom en egenutvecklad systematisk förvaltningsstrategi. >>

Entropics Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare specialiserad på klimatrelaterade och tematiska investeringsstrategier. >>

Svensk småbolagsförvaltning fokuserad på att investera i innovativa och snabbväxande företag inom alla sektorer som drar nytta av teman som hållbarhet, digitalisering och transformation. >>

Ledande norsk verksamhet etablerat 1997 inom forskning om beteendebaserad ekonomi och teknisk aktieanalys. Investtech Invest förvaltas genom avancerade matematiska modeller och statistisk optimering. >>

Kvantitativt styrd fondförvaltare med en välbeprövad förvaltningsmetodik. Använder sin unika kompetens och egna forskningsresultat för att utveckla och förvalta innovativa, regelstyrda fonder. >>

Innovativ kvantitativ kapitalförvaltning där specialistkunskap kombineras med ett högt teknikutnyttjande. Fondens korrelation till andra tillgångsklasser är dynamisk och låg. Mål att skapa positiv avkastning i olika marknadsklimat. >>

Partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Peak erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner. >>

Oberoende och engagerad aktör som arbetar självständigt. Erbjuder skräddarsydda och genomtänkta lösningar inom kapitalförvaltning, corporate finance, försäkringsförmedling och företagstjänster. >>

Genom aktiv kapitalförvaltning, skräddarsydd kvalificerad rådgivning och hög servicenivå erbjuds förstklassiga investerings- och livförsäkringslösningar. Fokus på kundernas långsiktiga avkastning. >>

100 procent indexfonder. Genom varumärket PLUS erbjuder företaget PLUS Asset Management sedan 2017 i samarbete med FCG Fonder ett brett utbud av indexfonder med låga avgifter för den svenska marknaden. >>

Erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Visionen är att tillhandahålla en skräddarsydd och unik kapitalförvaltning med fokus på hög kvalitet och service. >>

Grundat av framgångsrika entreprenörer och investerare för att sammanföra sina kunskaper, resurser och investeringar. Verksamheten söker efter intressanta onoterade företag att utveckla genom sin Venture Capital fond. >>

Investerar i nordiska tech-bolag i tidiga skeden och jobbar aktivt för mångfald inom startup-sektorn. Generalister som kombinerar ung entusiasm och nyfikenhet med erfarna bolagsbyggare med starkt track record. >>

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Förvaltare Förvaltare

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Förvaltare Förvaltare

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save