Investtech Invest

Ledande norsk verksamhet etablerat 1997 inom forskning om beteendebaserad ekonomi och teknisk aktieanalys. Investtech Invest förvaltas genom avancerade matematiska modeller och statistisk optimering.

Om fonden

Investtech.com AS har sedan 1997 utvecklat avancerade analysmodeller inom kvantitativ finans och teknisk analys för att finna aktier med signaler och egenskaper som statistiskt förväntas skapa en över- och underavkastning mot aktiemarknaden över tid.

Ansatsen är i huvudsak kvantitativ, i den meningen att investeringar görs i aktier där direkt mätbara förhållanden indikerar framtida överavkastning. Investtech Invests strategi är att utnyttja dessa signaler för att uppnå en god avkastning.

Fonden Investtech Invest investerar i börsnoterade bolag på den nordiska aktiemarknaden, där avancerade algoritmbaserade modeller används för att fatta investeringsbeslut i bolag med förväntad överavkastning.

Fonden har inga begränsningar för exponering mot olika typer av emittenter. Fonden kan därmed vara positionerad mot olika typer av sektorer och bolagsstorlek.

Förvaltare

Fredrik Tyvand

Förvaltningschef

Asbjørn Taugbøl

Förvaltare

Samarbetspartner

Investtech.com AS
Strandveien 17
1366 LYSAKER, NORGE
investtech.com/invest/

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Investtech Invest Investtech Invest

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Investtech Invest Investtech Invest

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save