Underrättelser till Fondandelsägare

Vid väsentliga ändringar i fondbestämmelserna för någon av fonder kommer vi att i enlighet med Finansinspektionens anvisningar underrätta våra andelsägare om detta. Du finner de underrättelser som vi nyligen har skickat ut nedan samt under avsnittet Nyheter.

Underrättelser till Fondandelsägare On this page

Underrättelsernas innehåll

Underrättelserna innehåller information om vilka ändringar som har genomförts och när dessa träder i kraft. Ofta behöver andelsägaren inte vidta några åtgärder med anledning av underrättelsen, men vi vill ändå informera om ändringarna samt anledningen till att de genomförs.

Ändringar av enklare karaktär träder oftast i kraft i samband med att Finansinspektionen godkänner ändringarna i fondbestämmelserna. Underrättelsen skickas då endast ut upplysningsvis.

Vid ändringar av väsentlig karaktär ges andelsägaren en möjlighet att inom viss tidsfrist kostnadsfritt köpa och sälja fondandelar innan ändringarna träder i kraft. Först efter att tidsfristen löpt ut genomförs ändringarna i fonden.

Aktuella underrättelser

Aktuella underrättelser i våra fonder hittar du nedan

Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för PLUS Allabolag Sverige Index

Bolagets styrelse har den 26 april 2022 beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden PLUS Allabolag Sverige Index. Mer information finns nedan

Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index

Bolagets styrelse har den 26 april 2022 beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden PLUS Mikrobolag Sverige Index. Mer information finns nedan

Kontakta oss

Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Underrättelser till Fondandelsägare

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save