PLUS Mikrobolag Sverige Index

100 procent indexfonder. Genom varumärket PLUS erbjuder företaget PLUS Asset Management sedan 2017 i samarbete med FCG Fonder ett brett utbud av indexfonder med låga avgifter för den svenska marknaden.

Fonden är en aktieindexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för mikrobolag. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI, som innehåller cirka 100 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
PLUS Mikrobolag Sverige Index PLUS Mikrobolag Sverige Index

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

PLUS Mikrobolag Sverige Index PLUS Mikrobolag Sverige Index

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara