PLUS Teknologi Sverige Index

100 procent indexfonder. Genom varumärket PLUS erbjuder företaget PLUS Asset Management sedan 2017 i samarbete med FCG Fonder ett brett utbud av indexfonder med låga avgifter för den svenska marknaden.

Om fonden

PLUS Teknologi Sverige Index placerar i sådana instrument som ingår i eller speglar utvecklingen av SIX Sweden TMG Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index.

Indexet består av aktier inom sektorerna teknologi, media och gaming som handlas på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) samt Nasdaq OMX First North.

Förvaltare

Fredrik Engwall

Förvaltare PLUS

Samarbetspartner

PLUS AM AB
Birger Jarlsgatan 2
111 34 STOCKHOLM
plusfonder.se

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter
Presentationer

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
PLUS Teknologi Sverige Index PLUS Teknologi Sverige Index

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

PLUS Teknologi Sverige Index PLUS Teknologi Sverige Index

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save