FE Select A

Svensk småbolagsförvaltning fokuserad på att investera i innovativa och snabbväxande företag inom alla sektorer som drar nytta av teman som hållbarhet, digitalisering och transformation.

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Norden. Aktierisken i fonden kommer att sänkas genom att investera i kort exponering mot enskilda aktier eller aktiemarknaden som helhet.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
FE Select A FE Select A

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FE Select A FE Select A

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara