ZenVCI AB

Investerar i nordiska tech-bolag i tidiga skeden och jobbar aktivt för mångfald inom startup-sektorn. Generalister som kombinerar ung entusiasm och nyfikenhet med erfarna bolagsbyggare med starkt track record.

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ investeringsfond som investerar i onoterade entreprenörsledda uppstartsbolag inom techsektorn i primärt Sverige. Fonden har en välutvecklad investeringsprocess med tydligt angivna utvärderingskriterier för fondens investeringar, både bolagsspecifika och entreprenörsspecifika kriterier. Fondens målsättning är att genom aktiva ägaragendor och styrelsearbete i sina portföljbolag generera en årlig totalavkastning överstigande 20 procent över tid.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
ZenVCI AB ZenVCI AB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

ZenVCI AB ZenVCI AB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara