Utveckling

Oavsett om ni vill utveckla ett befintligt erbjudande eller skapa ett helt nytt så kan vi bidra med vår specialistkompetens och erfarenhet till er idé.

Våra team, både inom FCG Fonder och inom Advisense-gruppen, har stor erfarenhet av att utveckla nya lösningar på basis av kunders önskemål, omvärldens ständiga utveckling, ökad regelverksbörda och rapportering, men även i relation till tekniska framsteg och behov av digitalisering.

Utveckling

Uppnå resultat med kvalificerad rådgivning

Att skapa ett attraktivt kunderbjudande kräver inte bara en god idé, mod och beslutsamhet utan även kunskap, strukturering, planering och exekvering. Ökade regelkrav eller förändrade beteenden kan också påverka vilken lösning som ett bolag kan eller önskar välja. Förvaltare av idag väljer i olika utsträckning att möta dessa utmaningar själv, eller att anlita kvalificerat stöd.

Vi erbjuder kvalificerad expertis relaterat till fond- och värdepappersverksamhet. Tillsammans med våra kollegor inom Advisense-gruppen erbjuder vi alltifrån utredningar till leverans av större och komplexa projekt.

Genom att använda er av Advisense kan ni snabbt uppnå de avsedda resultaten och ha en stark partner i den utveckling som sker. Advisense har samlat några av marknadens ledande experter för att kunna hjälpa er att möta framtiden.

Minska risken

I en föränderlig miljö väljer framåtlutade företag att fokusera på sina kärnområden och outsourca delar som är betungande och inte direkt intäktsgenererande. Att använda sig av kvalificerad rådgivning är även ett sätt att minska risken och den börda som utvecklingen medför.

Skräddarsytt uppdrag

FCG Fonder erbjuder ledande rådgivning inom framförallt följande områden:

  • Uppsättning av fonder och strukturering
  • Rådgivning avseende kapitalförvaltning och exekvering
  • Prospekt och notering
  • Distribution
  • Riskhantering och regelefterlevnad

Genom samarbetet inom Advisense-gruppen erbjuder vi även ledande rådgivning inom en mängd andra områden.

Kontakta oss om du vill veta mer

Veronica Sommerfeld

Head of Legal

Kontakta oss

Utveckling Utveckling
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Utveckling

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Utveckling Utveckling

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Utveckling Utveckling

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save