PLUS Allabolag Sverige Index

100 procent indexfonder. Genom varumärket PLUS erbjuder företaget PLUS Asset Management sedan 2017 i samarbete med FCG Fonder ett brett utbud av indexfonder med låga avgifter för den svenska marknaden.

Fonden är en passivt förvaltad värdepappersfond som investerar i samtliga cirka 330 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholmbörsen. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som över tid motsvarar utvecklingen för detta index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden har som strategi att följa sitt
jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Fonden består normalt av direktinvesteringar (så kallad fysisk replikering). Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
PLUS Allabolag Sverige Index PLUS Allabolag Sverige Index

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

PLUS Allabolag Sverige Index PLUS Allabolag Sverige Index

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara