Placerum Dynamisk

Genom aktiv kapitalförvaltning, skräddarsydd kvalificerad rådgivning och hög servicenivå erbjuds förstklassiga investerings- och livförsäkringslösningar. Fokus på kundernas långsiktiga avkastning.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som investerar såväl i aktie- som räntefonder.

Fonden eftersträvar att i genomsnitt och över tid placera 90% av fondens tillgångar i aktiefonder och 10% i räntefonder. Andelen aktiefonder kan emellertid varieras mellan 50% och 100% i syfte att anpassa risknivån efter rådande marknadsklimat.

Fonden har global inriktning och kan således investera över hela världen. På räntesidan görs placeringar uteslutande i korträntefonder.

Förvaltare

Jens Forsberg

Ansvarig förvaltare

Tomas Tiensuu

Förmögenhetsrådgivare & Förvaltare

Samarbetspartner

Placerum Kapitalförvaltning AB
Skolgatan 64C
903 29 UMEÅ
placerum.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Placerum Dynamisk Placerum Dynamisk

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Placerum Dynamisk Placerum Dynamisk

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save