Chelonia Select

Oberoende investeringsföretag fokuserat på alternativa investeringar och tillgångsallokering.

Om fonden

Fonden har ändrat namn från Chelonia Market Neutral till Chelonia Select den 3 juni 2024. I samband med detta gäller fondens nya fondbestämmelser.

Fonden förvaltas aktivt utifrån en long-bias hedgefond-strategi och strävar efter att skapa avkastning genom att investera i långa och korta positioner i aktier och i andra aktierelaterade instrument, i obligationer och andra ränterelaterade instrument och i fondandelar.

Fondens målsättning är att generera en avkastning som är högre än den riskfria räntan plus fyra procentenheter på årsbasis.

Pressklipp HedgeNordic 2022-05-06 (författare Eugeniu Guzun):
A Fundamental Formula: Focus on Valuation – HedgeNordic


Underrättelse till andelsägare i fonden:
Information till andelsägare Chelonia Market Neutral, 2024-04-29


Förvaltare

Anders Palmqvist

CEO/CIO

Magnus Angenfelt

Head Portfolio Manager

Samarbetspartner

Archipelago Investments AB
Skeppargatan 27
114 52 STOCKHOLM
archipelago-investments.com

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Chelonia Select Chelonia Select

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Chelonia Select Chelonia Select

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save