Pensum Global Opportunities

Om fonden

Fonden är en aktiebaserad hedgefond som genom investeringar i likvida tillgångar tar exponering på den globala marknaden.

Investeringarna kan bestå av korta och långa positioner och förväntas därför ha en lägre korrelation med aktiemarknaden.

Fondens investeringar är spridda över olika tillgångsklasser och geografiska marknader, samt finansiella instrument för att upprätthålla en god diversifierad portfölj och riskprofil.

Förvaltare

J. Peter Andersland

Investment Manager

Inger-Anne Vikre

Investment Manager

Samarbetspartner

Pensum Group AS
Frøyas gate 15
0273 OSLO, NORGE
pensumgroup.no

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Pensum Global Opportunities Pensum Global Opportunities

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Pensum Global Opportunities Pensum Global Opportunities

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save