Till dig som är andelsägare i Exceed Select

FCG Fonder har per den 1 september 2021 överlåtit förvaltningen av Exceed Select till ISEC Services AB. Det betyder att ansvarigt fondbolag för fonden numera är ISEC Services. För närmare information eller vid frågor rörande fonden, vänligen kontakta ISEC Services.