Till dig som är andelsägare i Exceed Select

FCG Fonder har per den 1 september 2021 överlåtit förvaltningen av Exceed Select till ISEC Services AB. Det betyder att ansvarigt fondbolag för fonden numera är ISEC Services. För närmare information eller vid frågor rörande fonden, vänligen kontakta ISEC Services.

Kontakta oss

Till dig som är andelsägare i Exceed Select Till dig som är andelsägare i Exceed Select
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Till dig som är andelsägare i Exceed Select

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Till dig som är andelsägare i Exceed Select Till dig som är andelsägare i Exceed Select

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Till dig som är andelsägare i Exceed Select Till dig som är andelsägare i Exceed Select

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save