Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön

I slutet av november lanseras den nya globala aktiefonden, Havsfonden, med högsta hållbarhetsnivå (artikel 9). Genom Havsfonden erbjuds möjlighet att investera i den blå ekonomin och samtidigt medverka till ett friskare Östersjön.

Havsfonden kommer att investera globalt i börsnoterade företag på utvecklade marknader som producerar varor, tjänster och lösningar för en bättre havsmiljö och för ett hållbart nyttjande av havens resurser över hela världen.

Fokus riktas främst mot två megatrender, en ökande befolkning och ett stigande välstånd, och de utmaningar dessa skapar för haven och de lösningar de möjliggör.

Fonden erbjuder privatpersoner och organisationer en möjlighet att positivt påverka jordens framtid och samtidigt investera i en sektor som förväntas ha goda avkastningsmöjligheter. Den blå ekonomin växer kraftigt och utgör världens sjunde största ekonomi beräknat som bruttonationalprodukt.

Genom en investeringsprocess baserad på forskning och digitalisering är det möjligt för Havsfonden att hålla låga förvaltningsavgifter. Detta medför att Havsfonden årligen kommer att kunna genomföra donationer på upp till en procent av fondförmögenheten till utvalda stiftelser och ideella organisationer i syfte att de ska kunna bedriva och främja forskning, utbildning och information avseende haven, Östersjön, dess ekosystem och miljö. Allt till en sammanlagd kostnad motsvarande en genomsnittlig svensk aktiefond.

Förvaltningsteam: Robert Lindblom, Meryem Savas & Oskar Schyberg

Havsfondens förvaltare är Entropics Asset Management. Portföljförvaltare är verkställande direktör Robert Lindblom, Meryem Savas och Oskar Schyberg. Fondbolag är FCG Fonder och Swedbank fondens förvaringsinstitut och administratör.


Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön Havsfonden – investera i den blå ekonomin och bidra till ett friskare Östersjön

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save