Comeback för fastighetsfonder

Vid fondanalysföretaget Morningstars genomgång av fondernas utveckling 2022 var det speciellt en kategori som utmärkte sig negativt: fastighetsfonder. Den genomsnittliga avkastningen för fondkategorin uppgick till -42,3% för helåret 2022. Under inledningen av 2023 har dock fastighetsfonderna gjort comeback. 26 dagar in på det nya året uppgår istället den genomsnittliga avkastningen till +12,9%.

Frågan är nu om vi har passerat botten för fastighetsfonderna?

Enligt Arvid Lindqvist, fondförvaltare Catella Fastighetsfond Systematisk, skiljer sig förutsättningarna för olika typer av fastighetsbolag. Vissa har klarat sig bättre och har även förutsättningar att överföra stigande kostnader på sina slutkunder, medan andra kommer att drabbas hårdare av det nya klimatet.

Anledningen till återhämtningen under vintern beror enligt Arvid främst på marknadens uppfattning om vad den amerikanska centralbanken kommer att göra framöver samt att börsen är framåtblickande.

Fastighetsfondernas comeback | Morningstar (författare: Johanna Englundh, redaktör Morningstar)


Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Comeback för fastighetsfonder Comeback för fastighetsfonder
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Comeback för fastighetsfonder

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Comeback för fastighetsfonder Comeback för fastighetsfonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Comeback för fastighetsfonder Comeback för fastighetsfonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save