Erik Pensers fonder överlämnade till SEB

Enligt tidigare information ska fonderna Penser Dynamic Allocation, Penser Sustainable Impact och Penser Yield avvecklas och har därför överlämnats till förvaringsinstitutet SEB per den 31 mars 2024.

Vid eventuella frågor avseende rådgivning eller diskretionär förvaltning hänvisar vi till ansvarig rådgivare hos Erik Penser, Carnegie eller övriga distributörer.


Författare: Tobias Olsson

Kontakta oss

Erik Pensers fonder överlämnade till SEB Erik Pensers fonder överlämnade till SEB
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Erik Pensers fonder överlämnade till SEB

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Erik Pensers fonder överlämnade till SEB Erik Pensers fonder överlämnade till SEB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Erik Pensers fonder överlämnade till SEB Erik Pensers fonder överlämnade till SEB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save