Välkommen till FCG Fonder

Välkommen till FCG Fonder

FCG Fonder är ett fondbolag med tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIFs). Vi erbjuder marknadsledande fondbolagstjänster till kapitalförvaltare och professionella investerare.

Med specialistkompetens inom fondstrukturering, regelefterlevnad, risk, administration, kapitalförvaltning, marknadsföring och distribution tillhandahåller vi heltäckande tjänsteupplägg och skräddarsydda lösningar på den nordeuropeiska marknaden.

The latest

Kontakta oss

Välkommen till FCG Fonder Välkommen till FCG Fonder
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Välkommen till FCG Fonder

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Välkommen till FCG Fonder Välkommen till FCG Fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Välkommen till FCG Fonder Välkommen till FCG Fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save