Toppnotering för NorQuant Multi Asset

Under januari fyllde NorQuant Multi Asset tre år. I fondanalysföretaget Morningstars betygsättning för fonder den 31 januari erhöll fonden högsta betyg, 5 stjärnor, i kategorin Blandfond – NOK, balanserad.

NorQuant Multi Asset är en så kallad allokeringsfond som genom att främst investera i börshandlade fonder, så kallade ETFer (Exchange Traded Funds), tar exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument samt alternativa tillgångsslag som fastigheter (genom börsnoterade fastighetsbolag) och råvaror.

Till skillnad mot traditionella fonder som ofta begränsar sig till en fast tillgångsfördelning, använder sig NorQuant Multi Asset av ett flexibelt och dynamiskt tillvägagångssätt. Detta gör det möjligt för fonden att anpassa sig efter olika marknadsförhållanden och dra fördel av styrkan i varje tillgångsslag samt minska risken vid olika svängningar i marknaden.

Fondens tillvägagångssätt är både konservativ och forskningsbaserad, med en kontinuerlig anpassning av riskprofilen i takt med marknadsutvecklingen. Den använder så kallade momentumstrategier för att utvärdera och välja olika tillgångsslag och ETF:er. Den dynamiska strategin bidrar också till en förbättrad riskhantering och ger möjlighet att vikta fonden mot tillgångsslag med högre förväntad avkastning.

Vi har pratat med Stefan Fjørtoft Jensen på NorQuant i samband med betygstilldelningen.

Stefan Fjørtoft Jensen
NorQuant Kapitalforvaltning

Stort grattis Stefan!

”- Tack, det känns riktigt bra! Speciellt med tanke på att våra andelsägare fått bästa tänkbara start. Vi erbjuder dessa en bred exponering mot marknaden genom en regelbaserad förvaltningsstrategi.”

Blev ni överraskade av att Morningstar gav er högsta betyg?

”- Både ja och nej. NorQuant Multi Asset har faktiskt toppat rankingen i sin Morningstar-kategori sedan lanseringen för lite drygt tre år sedan. Samtidigt har fonden många duktiga konkurrenter.”

Hur har ni lyckats skapa en så pass bra riskjusterad avkastning?

”- Fonden är utformad för att anpassa sig till olika marknadsförhållanden och erbjuder en unik blandning av aktieliknande avkastning men till en något lägre risk (riskklass 3 av 7).”

Fondens globala investeringsstrategi omfattar ett brett spektrum av tillgångar, främst genom billiga och likvida börshandlade fonder (ETFer). Denna riskspridning är central för fondens förmåga att uppnå bättre riskjusterad avkastning än många traditionella aktie- och kombinationsfonder som ofta har ett mer statiskt investeringssätt.”

Om NorQuant Kapitalforvaltning

NorQuant Kapitalforvaltning erbjuder en väldiversifierad förvaltning med praktiskt taget obegränsad kapacitet. Investeringsbesluten baseras på datadrivna processer och en kvantitativ och systematisk strategi. Genom skalbara och kostnadseffektiva lösningar erbjuds andelsägarna regelstyrda och billigare fonder och förvaltningstjänster. För mer information besök: NorQuant Kapitalforvaltning


Författare: Tobias Olsson

Kontakta oss

Toppnotering för NorQuant Multi Asset Toppnotering för NorQuant Multi Asset
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Toppnotering för NorQuant Multi Asset

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Toppnotering för NorQuant Multi Asset Toppnotering för NorQuant Multi Asset

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Toppnotering för NorQuant Multi Asset Toppnotering för NorQuant Multi Asset

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save