Image
Varför Småbolag?
01

Varför Småbolag?

Svenska småbolagsfonder har gett mer än 2,5x gånger högre avkastning sedan 1999 jämfört med Storbolagsfonder.

Det finns nog många olika skäl till varför det har blivit så, men jag tror att det främst beror på att inom Småbolag så har (1) bolagen högre vinsttillväxt, (2) det finns en bredare bas av bolag och sektorer att investera inom, och (3) att ledningen i Småbolag ofta har ett större ägande i bolagen.

Jag tror att vinnarna kommer fortsätta att finnas inom Småbolag i framtiden, och jag väljer att framtidssäkra mitt sparkapital genom att investera 100% i Småbolag.

 

 

Jag tror att en av huvudanledningarna till att Småbolag gett högre avkastning är att Småbolag växer snabbare än stora bolag. (”Liten blir stor…”)

Småbolag som lyckas hitta en produkt/tjänst som saknas i marknaden kan ofta få en väldigt stark tillväxt. Det kan handla om med-tech produkter som förbättrar hälsovården eller om nya dataspel som lyckas väl hos kunderna. Det finna mängder av olika produkter och tjänster inom Småbolag som växer. Vissa Småbolag kombinerar även den egna tillväxten med att förvärva andra bolag inom sin bransch. Vi har många goda exempel på detta bland Småbolag i Sverige, som ofta tillväxten till än högre höjder.

En sak gemensamt för de bolagen som växer allra snabbast, är oftast att det finns en stark ledare i bolaget. Inte sällan är det VD, som inte sällan även är storägare i bolaget. De är starka och drivande entreprenörer som brinner för sitt bolag och har förmåga att attrahera många andra duktiga personer som tillsammans skapar hög tillväxt.

Förutom de mer bolagsspecifika sakerna tror jag även det faktum att räntan blivit så mycket lägre under de senaste 20 åren, har gjort att aktiemarknaden värderar tillväxt högre. Det har för övrigt även gjort att huvudalternativet till aktier (ränteexponering) har kommit ned till väldigt låga nivåer.

När räntan är låg så brukar aktiemarknaden säga att då kan vi vänta längre på vinsterna, då alternativkostnaden (räntan) är så låg. Generellt brukar tillväxtaktier då gå bättre.

Jag tror även att den låga räntan ökar riskvilligheten generellt i samhället, av samma skäl kring låg alternativkostnad. Det startas bolag och satsas pengar på nya hållbara innovationer på väldigt många håll. Jag tror därför att det kommer bli än viktigare att ha Småbolag i framtiden, då det är tydligt att Storbolagen kommer fortsätta att utmanas på bred front av nya spelare.

Jag tror även att Småbolag har lättare och är snabbare till förändring. Givet att samhället förändras konstant, är det viktigt att kunna förändras.

Hållbarhet, Digitalisering och Transformering är trender och teman som jag tror kommer påverka alla bolag framgent.

Jag tror att vinnarna kommer finnas bland Småbolag som har möjlighet att förändras med samhället.

Inte nog med att Småbolag har gått bra – det är även så att just Svenska Småbolag har levererat högre avkastning än andra geografier. Ovan bild visar avkastningen mellan olika geografier på olika tidsperspektiv.

Sammanfattningsvis så har Svenska Småbolag levererat betydligt högre avkastning än Storbolag. Högre vinsttillväxt är min huvudförklaring, men även att nedgången i räntan har ökat fokus på tillväxtbolag.

Även jämfört med internationella Småbolag står sig Sverige starkt, vilket jag tror beror på att vi har riktigt bra företagsledare i Sverige, en stark aktiekultur och en väl genomlyst och fungerade aktiemarknad i Sverige.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. FE fonder marknadsförs och distribueras i Sverige.

Vill du veta mer?

Hittar du inte det du letar efter?

Relaterade nyheter

FE Fonder Investerarbrev november 2020

Om FE Fonder FE Fonder är grundat av Fredrik Skoglund och Erik Selin under 2020. Erik Selin är kund #1, men ej aktiv i bolaget eller i förvaltningen. Målet är att bygga ett företag med fler fonder under f...

Visa fler nyheter