Administration

FCG Fonder tar ansvar för hela den administrativa värdekedjan genom vår helhetslösning för värdepappersfonder, UCITS, specialfonder samt alternativa investeringsfonder, AIF.

Administration

Spara tid och pengar

De senaste åren har det blivit allt vanligare att outsourca administration av värdepappersbaserade- och alternativa fonder. Trenden är tydlig och har blivit ett naturligt sätt att organisera och driva effektiv kapitalförvaltning och fondverksamhet.

Genom att samarbeta med FCG Fonder sparar du som kund både tid och pengar. Ni kan helt enkelt fokusera på att förfina er kärnverksamhet samtidigt som vi ger er tillgång till vår specialistkompetens, effektiva datasystem och automatiserade processer.

Administrativ helhetslösning

Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar ansvar för hela värdekedjan för administration av fonder:

  • Administration och kontroll av portföljtransaktioner
  • Teckning och inlösen av andelar
  • Värdering och NAV-beräkning
  • Beräkning av avgifter
  • Hantering av likvida medel
  • Administration av corporate actions
  • Redovisning och rapportering

Rapportering till alla motparter

FCG Fonder använder portföljsystemet FA Solutions och rapporterar enligt gällande lagkrav och önskemål till myndigheter och er som kunder, motparter och andelsägare. I samarbete med vårt systerbolag erbjuder vi även en helhetslösning för myndighetsrapportering för samtliga finansiella företag.

Personlig service

Personlig service och digitala lösningar går hand i hand hos oss på FCG Fonder. Våra specialister inom backoffice har, precis som du som kapitalförvaltare, höga ambitioner och krav på noggrannhet, ansvarstagande, närvaro och förståelse för din affär. Personlig service och digitala lösningar går hand i hand hos oss på FCG Fonder. Med hjälp av modern teknik är vi alltid nära dig som kund.

Kontakta oss

Administration Administration
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Administration

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Administration Administration

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Administration Administration

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save