Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond

FCG Fonder har per den 4 februari 2022 överlåtit förvaltningen av alla Quesada-fonder till Cicero Fonder. Det betyder att ansvarigt fondbolag för fonderna från och med 4 februari är Cicero Fonder. För närmare information eller vid frågor rörande ditt innehav i någon av Quesada-fonderna, vänligen kontakta Cicero Fonder.

Kontakta oss

Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save