Svensk indexförvaltare bryter ny mark

Passiv förvaltning, eller indexförvaltning, växer sig allt starkare och ökar i popularitet bland svenska fondsparare. Många ser en kostnadseffektiv möjlighet att få en bra och bred exponering mot en viss aktiemarknad utan att behöva djupanalysera enskilda värdepapper och försöka förutsäga framtida marknadsrörelser.

Att satsa på att nå en högre avkastning än den som marknaden erbjuder är generellt förknippat med ett högre risktagande. Omfattande forskning visar dessutom på att aktiv risk vanligtvis inte går hand i hand med en aktiv avkastning, det vill säga avkastning utöver marknadens snittutveckling. Forskning visar vidare att få aktiva fondförvaltare överpresterar mot sitt jämförelseindex över en lång tidsperiod. Det är dessutom svårt att förutspå vilka aktivt förvaltade fonder som kortsiktigt kommer att slå sitt jämförelseindex.

Med fler än 40.000 andelsägare har indexförvaltaren PLUSfonder nyligen passerat 1 miljard i förvaltat kapital. Verksamheten startades under hösten 2017 av PSG Capital tillsammans med FCG Fonder med målsättningen att erbjuda priseffektiva investeringsalternativ mot utvalda intressanta marknadsindex.

I dagsläget förvaltar och marknadsför PLUSfonder tre olika indexfonder. Alla med inriktning mot den svenska aktiemarknaden. PLUS Mikrobolag Sverige Index och PLUS Småbolag Sverige Index har båda funnits sedan september 2017 och var de första indexfonderna med inriktning mot små och medelstora svenska börsbolag. PLUS Allabolag Sverige Index startades i oktober i fjol och har lägst avgift på marknaden av de indexfonder som investerar i samtliga bolag på Stockholmsbörsen.

Fonderna finns idag tillgängliga för handel hos Avanza, Fondmarknaden.se, Nordnet och SAVR.

Kontakta oss

Svensk indexförvaltare bryter ny mark Svensk indexförvaltare bryter ny mark
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Svensk indexförvaltare bryter ny mark

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Svensk indexförvaltare bryter ny mark Svensk indexförvaltare bryter ny mark

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Svensk indexförvaltare bryter ny mark Svensk indexförvaltare bryter ny mark

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save