2022 – ett fondår med stora utmaningar

2022 läggs till historien som ett år präglat av geopolitisk och finansiell oro. Det sämsta börsåret sedan finanskrisen 2008 på flertalet aktiemarknader. Skillnaden mellan vinnare och förlorare blev rekordstor. Trots detta lyckades kundföretagen inom FCG Fonders verksamhet att leverera ett positivt nettosparande på totalt 471 miljoner kronor till sina fonder. Totalt nysparades 19 miljarder kronor i den svenska fondmarknaden.

Stora svängningar och minskad riskaptit kännetecknade fondåret 2022. De negativa händelserna avlöste varandra och pressade marknaden. Inflationen tog ordentlig fart och överraskade under inledningen av året. Den skapade en sällan skådad räntehöjningsiver hos flertalet centralbanker med amerikanska Federal Reserv i förarsätet.

”Vi startade 2022 med en stark medvind från 2021. Kapitalet som sparades i våra fonder var då större än någonsin. Tillgångspriserna steg och fondförmögen-heterna följde med i uppgången. Så bra blev inte 2022. I stället fick spararna kämpa i motvind med fallande kurser på både aktie- och räntemarknaden. En väldigt ovanlig situation”, kommenterar Johan Schagerström, vd på FCG Fonder.

De överraskande stora räntehöjningarna fick olika tillgångspriser att falla. Vissa initierade källor hävdar att avkastningen på de globala obligationsmarknaderna blev den sämsta på över 100 år. Dessutom pressades finansmarknaden av den ryska invasionen av Ukraina i slutet på februari. Det skapade en stor turbulens på den europeiska energimarknaden som för tankarna till 1970-talets energikris.

”Rysslands invasion av Ukraina är en fruktansvärd humanitär katastrof som också påverkat de finansiella marknaderna. Fondsparandet mår inte bra när vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och det tuffa ekonomiska läget påverkade spararnas agerande. Under stora delar av året såg vi hur spararna sålde fonder med högre risk. Framför allt aktiefonder och räntefonder inriktade mot företagsobligationer. Mot slutet av 2022 kom dock spararna tillbaka och när vi summerar fondåret 2022 har det faktiskt satts in mer pengar än vad det tagits ut. För FCGs del innebar det ett nettosparande på totalt 471 miljoner kronor. Långsiktigt tror jag det är helt rätt agerat”, säger Johan Schagerström.

Utvecklingen på aktiemarknaden under 2022 skiljer sig verkligen åt mellan olika sektorer. Bland de 10 största globala aktiesektorerna är det endast energisektorn som uppvisar positiv avkastning. Energi är årets klara sektorvinnare med en uppgång på drygt 40 procent. Samtidigt noterar vi en global nedgång på drygt 30 procent i både telekommunikation- och tekniksektorn. Latinamerika sticker ut som den bästa aktieregionen med en uppgång på runt 20 procent mätt i svenska kronor. Främst är det länder som Brasilien, Chile och Peru som sticker ut i den råvarutäta regionen. För Sverigefonder slutade 2022 med en genomsnittlig nedgång på 25 procent.

”Under 2022 har vi etablerat en rad nya kundsamarbeten. Vi har startat nya fonder tillsammans med Catella Property FI, Entropics AM, Global Assets, Hejmo Kredit, , Peak AM, Pensum Group, Placerum Kapitalförvaltning och Strandberg Kapitalförvaltning.”

”Generellt ser vi ett mönster att kundföretag med en egen distributionsapparat har klarat sig relativt sätt bättre under 2022. Det lönar sig verkligen att ha en nära kontakt med sina fondandelsägare och distributörer. Inom FCG Fonder lägger vi därför stor vikt vid att ha ett utvecklat nätverk av samarbetspartners för att möta våra kundföretags olika önskemål.”

”Marknaden är i ständig utveckling vilket kräver att vi arbetar fokuserat med att bygga långsiktiga samarbeten med distributörer som banker, försäkringsbolag, fristående handelsplattformar, rådgivningsorganisationer och andra kanaler som växer fram. Vi lägger även en hel del kraft på att upprätthålla en god kontakt med media”, avslutar Johan Schagerström.


FCG Fonder är ett fondbolag med tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIFs). Vi erbjuder marknadsledande fondbolagstjänster till kapitalförvaltare och professionella investerare.

Med specialistkompetens inom fondstrukturering, regelefterlevnad, risk, administration, kapitalförvaltning, marknadsföring och distribution tillhandahåller vi heltäckande tjänsteupplägg och skräddarsydda lösningar på den nordiska marknaden.

Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

2022 – ett fondår med stora utmaningar 2022 – ett fondår med stora utmaningar
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
2022 – ett fondår med stora utmaningar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
2022 – ett fondår med stora utmaningar 2022 – ett fondår med stora utmaningar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

2022 – ett fondår med stora utmaningar 2022 – ett fondår med stora utmaningar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save