Stark utveckling för PLUSfonder

Med drygt 2,5 miljarder kronor i förvaltat kapital och fler än 100 000 andelsägare har 2023 inletts på ett mycket positivt sätt för PLUSfonder. Företaget omnämns ofta i media som en föregångare inom svensk indexförvaltning med en mycket konkurrenskraftig prissättningsstrategi. Inte så konstigt att deras fonder uppskattas bland Avanzas och Nordnets kunder som är aktiva i sina egna fondval.

Tillsammans med den starka affärsutvecklingen har verksamheten inom PLUSfonder även fått ett positivt genomslag i media. Senast i raden är nättidningen Placera som den 31 januari valde att ta med PLUS Småbolag Sverige Index som en av ”Placeras tolv utvalda fonder i februari”.

Pär Ståhl (Placera) skriver bland annat att PLUS Småbolag Sverige Index är den ”första indexnära fonden för svenska småbolag” och ”vi gillar den låga förvaltningsavgiften”.

Placeras tolv utvalda fonder i februari | Placera

PLUSfonder skapades av PLUS Asset Management AB (namnändrat från PSG Capital AB) som sedan 2015 utvecklat sin idé om att erbjuda sparare fonder med låga avgifter.

I september 2017 lanserade PLUSfonder sina två första fonder, PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index, tillsammans med FCG Fonder. Sedan dess har samarbetet intensifierats. I oktober 2020 lanserades den tredje fonden PLUS Allabolag Sverige Index och under hösten 2021 lanserades ytterligare tre sektorindexfonder, PLUS Fastigheter Sverige Index, PLUS Teknologi Sverige Index samt PLUS Hälsovård Sverige Index.


Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Stark utveckling för PLUSfonder Stark utveckling för PLUSfonder
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Stark utveckling för PLUSfonder

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Stark utveckling för PLUSfonder Stark utveckling för PLUSfonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Stark utveckling för PLUSfonder Stark utveckling för PLUSfonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save