SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder

FCG Fonder AB, har i egenskap av AIF-förvaltare för Penser Dynamic Allocation, Penser Sustainable Impact och Penser Yield (fonderna), meddelat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som förvaringsinstitut för fonderna att AIF-förvaltarens styrelse den 12e december 2023 beslutat att upphöra med förvaltningen av fonderna från och med den 31 mars 2024.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kommer enligt 9 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i egenskap av förvaringsinstitut, att överta förvaltningen av fonderna från och med den 31 mars 2024.

Kungörelse Post- och Inrikestidningar 2023-12-29

För mer information vänligen kontakta FCG Fonder 08-19 18 13.


Författare: Tobias Olsson

Kontakta oss

SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save