Rättning av fondandelsvärde

Rättning av fondandelsvärde (NAV)

FCG Fonder tillämpar rutiner som ska säkerställa att fondandelar blir värderade på rätt sätt. Eventuella felaktigheter i andelsvärdet hanteras i enlighet med särskilda regler. Reglerna har framtagits i enlighet med Fondbolagens förenings vägledningsdokument om rättning av NAV.

Du som fondandelsägare kan få mer information om våra rutiner genom att kontakta vår Fondadministration: fondadmin@fcgfonder.se alternativt +46 (0)8 410 759 10.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Rättning av fondandelsvärde Rättning av fondandelsvärde

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Rättning av fondandelsvärde Rättning av fondandelsvärde

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save