Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder

Idag, måndag den 20 juni, lanserar Peak Asset Management och FCG två nya fonder tillsammans.

Sedan tidigare har Peak Asset Management fyra fonder som hanteras av FCGs fondhotell. Nu utvecklas sortimentet med två fondandelsfonder, Aktiv Portföljförvaltning Balansera och Aktiv Portföljförvaltning Bygga.

Aktiv Portföljförvaltning Balansera förvaltas med inriktning mot den globala aktie- och räntemarknaden. Mellan 50 och 90 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 10 och 50 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 65 procent MSCI World Index (omräknat till SEK) och 35 procent OMX-T Bill.

Aktiv Portföljförvaltning Bygga syftar till att bygga upp kapital genom placeringar i aktierelaterade instrument och har en inriktning mot den globala aktiemarknaden. Mellan 70 och 100 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 0 och 30 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mats-planthaber-8-768x1024.jpg

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger MSCI World Index (omräknat till SEK).

Peak är ett partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Erbjudandet innehåller skräddarsydda kapitalförvaltnings-tjänster till institutioner, företag och privatpersoner. Mats Planthaber är ansvarig förvaltare för båda fonderna.


Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder Peak utvecklar sitt samarbete med FCG Fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save