Reklamation och klagomål

Om du har en reklamation eller ett klagomål på våra tjänster kontaktar du i första hand vår fondadministration.

Reklamation och klagomål On this page

Hur framför jag ett klagomål?

Reklamera först

Är du missnöjd med FCG Fonders skötsel av ett givet uppdrag reklamerar du i första hand hos bolagets Fondadministration. Du når FCG:s Fondadministration genom att skicka e-post till fondadmin@fcgfonder.se.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos FCG Fondadministration fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig hos FCG Fonder. Ärendet ska framställas skriftligen via brev eller e-post. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas till någon av nedanstående mottagare:

Brev adresserat till:

FCG Fonder
Att: Klagomålsansvarig
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

E-post skickas till: johan.schagerstrom@fcgfonder.se. I ämnesfältet anger du ”Till Klagomålsansvarig”.

FCG Fonders målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos FCG Fonder. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Oberoende vägledning och hjälp utanför FCG Fonder

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos FCG Fonder har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att lämna en anmälan till ARN genom EU:s online-plattform för tvistlösning.

Kontakta oss

Reklamation och klagomål Reklamation och klagomål
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Reklamation och klagomål

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Reklamation och klagomål Reklamation och klagomål

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Reklamation och klagomål Reklamation och klagomål

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save