Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

I takt med de senast årens stora svängningar på aktiemarknaden har intresset ökat för teknisk aktieanalys. Avancerade matematiska modeller och statistisk optimering utgör grunden för analyserna med målsättning att ge ett objektivt och transparent beslutsstöd. Antagandet är att en aktie eller marknad följer vissa mönster som gör att det går att förutsäga framtida prisrörelser och utveckling. Själva kärnan utgörs av förutsägbarheten i det mänskliga beteendet.

Sedan 1997 har det norska företaget Investtech.com AS varit en ledande aktör av forskning inom ”behavioural finance” och teknisk aktieanalys. Investtechs forskningsresultat används idag i ett beslutsstödsystem som analyserar aktier och andra värdepapper. Systemet används dagligen av investerare över hela världen.

Tillsammans med FCG Fonder startade Investtech en ny UCITS-fond, Investtech Invest, i slutet av januari i år. Fonden är en fortsättning på en AIF (alternativ investeringsfond) med samma namn som startades redan hösten 2010.

Investtech Invest förvaltas aktivt av det erfarna förvaltningsteamet Fredrik Tyvand och Mads Grønstad som använder sig av teknik och modeller som Investtech utvecklat i drygt 20 år.

Fonden investerar i norska och svenska börsbolag med en viktfördelning om 40-60% i respektive marknad. Dessutom finns möjlighet att även investera upp till 10% i danska och finska börsbolag i ett läge då det anses fördelaktigt.

Att intresset för teknisk aktieanalys är stort märks inte minst på den stora följarskara som prenumererar på Investtechs analyser varje vecka. Dessutom är både Avanza och Nordnet med från start och erbjuder sina kunder möjligheten att kunna investera i fonden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.fcgfonder.se.