Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

I takt med de senast årens stora svängningar på aktiemarknaden har intresset ökat för teknisk aktieanalys. Avancerade matematiska modeller och statistisk optimering utgör grunden för analyserna med målsättning att ge ett objektivt och transparent beslutsstöd. Antagandet är att en aktie eller marknad följer vissa mönster som gör att det går att förutsäga framtida prisrörelser och utveckling. Själva kärnan utgörs av förutsägbarheten i det mänskliga beteendet.

Sedan 1997 har det norska företaget Investtech.com AS varit en ledande aktör av forskning inom ”behavioural finance” och teknisk aktieanalys. Investtechs forskningsresultat används idag i ett beslutsstödsystem som analyserar aktier och andra värdepapper. Systemet används dagligen av investerare över hela världen.

Tillsammans med FCG Fonder startade Investtech en ny UCITS-fond, Investtech Invest, i slutet av januari i år. Fonden är en fortsättning på en AIF (alternativ investeringsfond) med samma namn som startades redan hösten 2010.

Investtech Invest förvaltas aktivt av det erfarna förvaltningsteamet Fredrik Tyvand och Mads Grønstad som använder sig av teknik och modeller som Investtech utvecklat i drygt 20 år.

Fonden investerar i norska och svenska börsbolag med en viktfördelning om 40-60% i respektive marknad. Dessutom finns möjlighet att även investera upp till 10% i danska och finska börsbolag i ett läge då det anses fördelaktigt.

Att intresset för teknisk aktieanalys är stort märks inte minst på den stora följarskara som prenumererar på Investtechs analyser varje vecka. Dessutom är både Avanza och Nordnet med från start och erbjuder sina kunder möjligheten att kunna investera i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.fcgfonder.se.

Kontakta oss

Ökat intresset kring teknisk aktieanalys Ökat intresset kring teknisk aktieanalys
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ökat intresset kring teknisk aktieanalys Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ökat intresset kring teknisk aktieanalys Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save