Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023)

Från årsskiftet införs en ny typ av faktablad för samtliga fonder. Syftet är att presentera den viktigaste fondinformationen på ett enkelt sätt och underlätta jämförelse för spararna. Dessutom träder ett nytt regelverk i kraft gällande fonders hållbarhetsinformation.

Den 1 januari 2023 träder det nya EU-regelverket PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) i kraft. Det innebär att ett nytt faktablad införs för icke-professionella kunder. PRIIP-faktabladen ersätter därmed de tidigare fondfaktabladen (KIID) och skiljer sig från dem bland annat genom att riskskalan förändras och att fondens avgifter redovisas på ett nytt sätt. Dessutom ersätts redovisningen av historisk avkastning med så kallade resultatscenarier.

Den som ger råd om, eller säljer fonder, ska förse kunderna med det nya faktabladet. Hos oss på FCG Fonder finner du dessa PRIIP-faktablad lättåtkomligt under respektive fond på vår hemsida www.fcgfonder.se.

Ta gärna del av Fondbolagens Förenings utförliga information om denna förändring;

Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023) Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023)
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023)

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023) Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023)

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023) Nya faktablad och hållbarhetsinformation (2023)

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save