Marknadssonderingar

Marknadssonderingar

Marknadssonderingar är interaktioner mellan säljare av finansiella instrument och en eller flera potentiella investerare. Syftet med marknadssonderingar är bland annat att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

FCG Fonder önskar inte delta i marknadssonderingar rörande en viss typ av transaktioner eller avseende en viss informationslämnare

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Marknadssonderingar Marknadssonderingar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Marknadssonderingar Marknadssonderingar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save