Havens roll i den globala ekonomin

Placerapodden, Pär Ståhl och Daniel McPhee, har träffat Robert Lindblom förvaltare på Havsfonden. Robert berättar om fondens investeringsstrategi, varför fonden underviktar USA-bolag och havens avgörande roll för världsekonomin.

Haven är viktiga, de utgör hela 99 procent av världens livsmiljö, täcker 70 procent av jordens yta och producerar 50 procent av världens syre, dessutom absorberar de 25 procent av våra koldioxidutsläpp.

Haven ger näring, råvaror och inkomst för en stor del av jordens befolkning, de utgör världens sjunde största ekonomi och två tredjedelar av havens tillgångar är beroende av att ekosystemet är hälsosamt.

Arbetet med att utveckla Havsfonden har gjorts i dialog med stiftelser som jobbar med hållbar utveckling i Östersjön och med vetenskaplig expertis.


Tobias Olsson

Head of Marketing and Distribution

Kontakta oss

Havens roll i den globala ekonomin Havens roll i den globala ekonomin
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Havens roll i den globala ekonomin

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Havens roll i den globala ekonomin Havens roll i den globala ekonomin

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Havens roll i den globala ekonomin Havens roll i den globala ekonomin

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save