Hållbarhetsrapporter

Våra fonder investerar gärna i hållbara bolag som påskyndar utvecklingen genom ett fokus på bolagsstyrning, miljö och klimat samt social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsrapporter

Våra portföljförvaltare arbetar självständigt med de fonder som FCG Fonder erbjuder. Det innebär att respektive förvaltare själv avgör om, och i så fall på vilket sätt, hållbarhetsrisker ska integreras i investerings­processen sett utifrån vilken påverkan dessa kan ha på fondens avkastning.

Information om hållbarhetsrisker finns i respektive fonds informationsbroschyr. Där finns även de metoder som används vid investeringsbeslut för fonder i FCG Fonders utbud. Du finner dem i anslutning till fonderna här.

Kontakta oss

Hållbarhetsrapporter Hållbarhetsrapporter
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Hållbarhetsrapporter

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Hållbarhetsrapporter Hållbarhetsrapporter

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Hållbarhetsrapporter Hållbarhetsrapporter

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save