Stöd inom ESG och hållbarhet

Kraven att vara hållbar ökar alltmer på finansiella aktörer och flera regulatoriska initiativ har vuxit fram de senaste åren.

FCG-gruppen hjälper gärna er verksamhet med praktisk rådgivning och implementering inom ESG-området.

Stöd inom ESG och hållbarhet

Snabb utveckling inom ESG-området

Politiska ansträngningar realiseras och flera regulatoriska initiativ inom hållbarhetsområdet har tagits fram. Detta sätter i sin tur sätter press på alla marknadsaktörer. EU:s handlingsplan för hållbara finanser (the EU Action Plan on Sustainable Finance) står tillsammans med den nya europeiska tillväxtstrategin för att omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomisk modell (the European Green Deal) i centrum för denna utveckling.

Befintliga finansiella regelverk och nya krav inom ESG (Environmental, Social and Governance) Investerare använder allt oftare dessa icke-finansiella faktorer som en del av sin analysprocess för att identifiera väsentliga risker och tillväxtmöjligheter.

Vidare är olika verksamheter och organisationer föremål för ESG-relaterade krav i befintliga finansiella regelverk samt nya krav genom tillhörande initiativ som:

 • EU:s taxanomi
 • förordningen om hållbar finansiell information (SFDR)
 • direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD)
 • arbetsgruppen för klimatrelaterad finansiell information (TCFD)
 • European Green Bond Standard (EUGBS)

Tillsammans med EU-kommissionens huvudmål att styra kapitalflödet till gröna investeringar leder alla nya förordningar, direktiv och andra initiativ sannolikt till krav på förändringar i er operativa verksamhet.

FCG-gruppen erbjuder stöd inom ESG och hållbarhet

Med ESG så utbrett som det är kommer det att nå och påverka alla större områden inom en finansiell institution. FCG har konsulter vars kunskap sträcker sig över hela spektrumet och vi kan hjälpa dig med:

 • Hållbarhet (compliance): Vi hjälper dig att navigera i regelutvecklingen och ger råd om implementering av riktlinjer och krav.
 • Hållbarhet (riskhantering): Vi kartlägger relevanta ESG-risker och lägger grunden för strategiutveckling, målsättning och rapportering. Vi hjälper till med att införliva ESG-risker i riskbedömning och övervakning. Samtidigt förser vi dig med scenarioanalyser för att bättre förstå effekterna och konsekvenserna av klimatrisker.
 • Hållbarhet (upplysning): Vi ger råd och hjälper till att implementera TCFD-rekommendationerna, följa SFDR, kommande CSRD och rapportering. Detta sker i linje med branschkrav som definieras av finansiella tillsynsmyndigheter och andra internationellt erkända standarder.
 • Hållbar ekonomi: Vi ger råd och hjälper till med utvärdering av EU:s taxonomianpassning och införlivande av ESG-faktorer och överväganden i investeringsbeslut och ägandepraxis.

Ta del av FCG-gruppens ESG-erbjudande här

Vad får du som kund tillgång till genom FCG?

 • FCG:s djupgående kunskap och expertis inom finansiella regleringar, tillsynspraxis för riskhantering.
 • FCG:s omfattande insikt i affärsstandarder och marknadspraxis.
 • Stödjande, tillgänglig och praktisk rådgivning.

Kontakta oss

Stöd inom ESG och hållbarhet Stöd inom ESG och hållbarhet
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Stöd inom ESG och hållbarhet

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Stöd inom ESG och hållbarhet Stöd inom ESG och hållbarhet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Stöd inom ESG och hållbarhet Stöd inom ESG och hållbarhet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save