Åtgärder mot penningtvätt

Åtgärder mot penningtvätt

Därför ställer vi frågor

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet.

Lagen, som i sin tur bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektivet, ställer höga krav på att verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn har god kunskap om sina kunder och deras affärer.

Detta innebär att Fondbolaget kontinuerligt behöver ställa frågor i syfte att uppnå kundkännedom.

Läs mer om ”Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” här.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Åtgärder mot penningtvätt Åtgärder mot penningtvätt

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Åtgärder mot penningtvätt Åtgärder mot penningtvätt

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save