Consensus Småbolag

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

Faktablad
Om Fonden

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Consensus Småbolag Consensus Småbolag

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Consensus Småbolag Consensus Småbolag

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara