Chelonia Market Neutral

Oberoende investeringsföretag fokuserat på alternativa investeringar och tillgångsallokering. Förvaltar den nordiskt baserade aktie (lång/kort) hedgefonden, Chelonia Market Neutral.

Om fonden

Chelonia Market Neutral är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens placeringsinriktning är att vara en s.k. ”market neutral long/short equity fund”, vilket innebär att fonden tar såväl långa som korta positioner i aktier. Fonden kan maximalt ha 30 procent av fondens värde i lång eller kort nettoexponering mot aktiemarknaden.

Fonden har även möjlighet att placera i obligationer och andra ränterelaterade instrument. Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende geografiska områden utan ska som helhet betraktas som en global fond med fokus på Norden, Europa och USA. Fondens bruttoexponering, mätt enligt den s.k. bruttometoden, får inte överstiga 300 procent av fondens värde. Fondens målsättning är att varje år generera en positiv avkastning som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden.

Pressklipp HedgeNordic 2022-05-06 (författare Eugeniu Guzun):
A Fundamental Formula: Focus on Valuation – HedgeNordic


Underrättelse till andelsägare i fonden:
Information till andelsägare Chelonia Market Neutral, 2024-04-29


Förvaltare

Anders Palmqvist

CEO/CIO

Magnus Angenfelt

Head Portfolio Manager

Samarbetspartner

Archipelago Investments AB
Skeppargatan 27
114 52 STOCKHOLM
archipelago-investments.com

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Chelonia Market Neutral Chelonia Market Neutral

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Chelonia Market Neutral Chelonia Market Neutral

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save