Skoglund om att Concentric kan bli Tesla-leverantör

Fredrik Skoglund, förvaltare FE fonder, om rapporterna från Concentric och Scandi Standard.

Se inslaget här!