Fonder åter öppna för handel per idag

FCG Fonder har under morgonen beslutat att åter öppna fonderna Quesada Ränta, Quesada Yield, Quesada Balanserad och Quesada Bond Opportunity för handel. Vi har sedan stängningen av fonderna i förra veckan noga övervakat marknaden för företagsobligationer och har nu kunnat konstatera att denna har stabiliserats. Att stänga fonder är ett svårt beslut, men det är också ett viktigt verktyg för att skydda fondens andelsägare mot felaktig värdering av andelarna i fonden. Med den stabilisering som nu noteras kan åter värdera fondandelarna till ett rättvisande NAV och vi kan öppna dem för normal handel igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som stängningen har medfört för våra andelsägare. Dagens öppningen av fonderna innebär att order som inkommer före fondernas bryttid idag kommer att exekveras till dagens NAV.