Om FCG Fonder

Om FCG Fonder
Image

FCG Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd att förvalta värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Vårt fondhotell erbjuder en helhetslösning där den samlade infrastrukturen och administrationen kring fonderna sköts av specialister.

Denna kostnadseffektiva lösning gör att våra kunder kan fokusera på den intäktsgenererande kärnverksamheten – förvaltningen, försäljningen och marknadsföringen. FCG Fonder har det formella ansvaret för fondverksamheten och är den primära motparten mot myndigheter, vilket även innebär en lägre risknivå för våra kunder jämfört med att själv driva ett fondbolag med nödvändiga tillstånd.

FCG Fonder är ett dotterbolag till FCG Holding Sverige AB. FCG är ett av Nordens ledande oberoende konsultbolag med fokus på finansiell regelefterlevnad, riskhantering och verksamhetsstyrning. FCG grundades 2008 och kunderna är fördelade på alla företagstyper som står under Finansinspektionens tillsyn.