Rättning av fondandelsvärde

Rättning av fondandelsvärde
Image

Rättning av fondandelsvärde (NAV)

FCG Fonder tillämpar rutiner som ska säkerställa att fondandelar blir värderade på rätt sätt. Eventuella felaktigheter i andelsvärdet hanteras i enlighet med särskilda regler. Reglerna har framtagits i enlighet med Fondbolagens förenings vägledningsdokument om rättning av NAV.

Du som fondandelsägare kan få mer information om våra rutiner genom att kontakta vår Fondadministration: fondadmin@fcgfonder.se alternativt +46(0)8 410 759 10.