Marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk
Image

Marknadssonderingar

Marknadssonderingar är interaktioner mellan säljare av finansiella instrument och en eller flera potentiella investerare. Syftet med marknadssonderingar är bland annat att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Om FCG Fonder inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande en viss typ av transaktioner eller avseende en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras.

I enlighet med marknadsmissbruksreglerna, MAR, har FCG Fonder utsett kontaktpersoner vid marknadssonderingar. FCG Fonder kommer endast delta i marknadssonderingar för nordiska aktier.

Kontaktperson vid marknadssondering för nordiska aktier:

Fredrik Skoglund

Fredrik.skoglund@fcgfonder.se

+46 72 083 55 96